Świadczenia mieszane są wypłacane w ramach ubezpieczenia na życie i dożycie.
Ubezpieczenie mieszane – na życie i dożycie, zapewnia wypłatę środków pieniężnych na wypadek śmierci, jak i dożycia określonego w umowie wieku przez osobę ubezpieczoną.