Szkoda osobowa to śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia.