Szkoda w mieniu to uszkodzenie, zniszczenie lub utrata rzeczy ruchomej lub nieruchomości.