Sumy stałe to sposób ubezpieczenia mienia według ich wartości (nowej, rzeczywistej lub księgowej). Sumy stałe to najczęściej stosowany system ubezpieczenia. W ubezpieczeniu na stałe sumy górną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela jest suma wartości przedmiotów ubezpieczenia.

W przypadku systemu na sumy stałe większość zakładów ubezpieczeń stosuje tzw. zasadę proporcji.