Trigger czasowy kszałtuje czasowy zakres ubezpieczenia i stosuje się przede wszystkim w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej.
Cztery podstawowe triggery czasowe:
1. Act comitted - ubezpieczeniem objęte jest zdarzenie będące przyczyną szkody, które wystąpiło w okresie ubezpieczenia.
2. Loss occurrence - ubezpieczeniem objęte jest zdarzenie będące powstaniem szkody, które wystąpiło w okresie ubezpieczenia.
3. Loss manifestation - ubezpieczeniem objęte jest zdarzenie będące ujawnieniem (odkryciem) szkody, które wystąpiło w okresie ubezpieczenia.
4. Claims made - ubezpieczeniem objęte jest zdarzenie będące zgłoszeniem roszczenia, które wystąpiło w okresie ubezpieczenia..

W Polsce w obowiązkowych ubezpieczeniach trigger czasowy ma postać triggera act comitted.