Ubezpieczyciel: inaczej zakład ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeniowe.
Ubezpieczyciel może wykonywać działalność ubezpieczeniową jako spółka akcyjna lub towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych.
Ubezpieczyciel wykonuje działalność ubezpieczeniową za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i podlega jej nadzorowi finansowemu.
Ubezpieczyciel zawiera umowy ubezpieczenia i przejmuje dane ryzyko w zamian za składkę ubezpieczeniową.