Ubezpieczenie ochrony prawnej obejmuje koszty prowadzenia sporów prawnych (honorarium prawnie, koszty sądowe i inne związane ze sporami sądowymi), w tym sporów sądowych w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych.