Udział własny to część szkody, którą musi pokryć sam ubezpieczony. Udział własny jest ustalony w umowie ubezpieczenia.
Może być wyrażony jako procent lub dana kwota, które obliczane są od wartości szkody. Ubezpieczyciel przy wypłacie odszkodowania odliczy udział własny ubezpieczonego.