Underwriter to pracownik zakładu ubezpieczeń. Underwriter jest specjalistą w zakresie ubezpieczeń, który zajmuje się oceną ryzyka i decyduje, które ryzyka i w jakim zakresie można ubezpieczyć w danym towarzystwie ubezpieczeniowym oraz przestawia oferty ubezpieczenia.