Uposażony to osoba, która otrzyma świadczenie w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej polisą ubezpieczenia na życie. Uprawionego do otrzymania świadczenia wskazuje osoba ubezpieczona. Można wskazać więcej niż jednego uposażonego z umowy ubezpieczenia na życie.