Wandalizm to rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie (nie będące stronami umowy ubezpieczenia). Wandalizm jest różnie definiowany przez ubezpieczycieli w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i jest dodatkową opcją (rozszerzeniem ubezpieczenia) możliwą do wykupienia w ubezpieczeniu mienia od ognia lub od kradzieży z włamaniem. Często ubezpieczyciele wyłączają z zakresu szkody estetyczne np. graffiti, które należy dodatkowo ubezpieczyć.