Wariant serwisowy (bezgotówkowy) jest wariantem rozliczenia szkody na pojeździe. W wariancie serwisowym oddajemy auto do warsztatu samochodowego, który rozlicza koszty naprawy pojazdu z zakładem ubezpieczeń. W tym wariancie zakład ubezpieczeń musi przed przystąpieniem do naprawy zaakceptować przedstawione koszty i sposób naprawy przez warsztat. Wypłata odszkodowania następuje po przedstawieniu faktur ubezpieczycielowi. W wariancie serwisowym nie jest potrącana amortyzacja części.

Trzeba jednak odróżnić wariant serwisowy od tzw. wariantu partnerskiego (serwisów partnerskich).