Wartość odtworzeniowa nową to wartość mienia, która stanowi koszt zakupu przedmiotu tego samego lub zbliżonego rodzaju. Ubezpieczenie mienia według wartości odtworzeniowej pozwala na przywrócenie mienia do stanu sprzed wystąpienia szkody, czyli do stanu nowego, ale nie ulepszonego.