Wartość rynkowa to kwota, za jaką możemy sprzedać dane mienie na dzień wykonania wyceny. Wartość rynkowa jest ustalana na podstawie przeciętnych cen danego przedmiotu, z uwzględnieniem stopnia jego zużycia i stanu.
Wartość rynkowa samochodu jest podstawą do ubezpieczenia autocasco, jest ustalana na podstawie profesjonalnych katalogów np. Info-Ekspert lub Eurotax. Na wartość rynkową pojazdu wpływa m.in.: jego przebieg, parametry, stan techniczny, wyposażenie, rok produkcji i data pierwszej rejestracji.