Wartość rzeczywista (zwana amortyzowaną) to wartość mienia pomniejszona o stopień jego zużycia. W przypadku ubezpieczenia mienia według wartości rzeczywistej ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie pomniejszone o faktyczne zużycie przedmiotu, materiałów czy części potrzebnych do naprawy.