Konsulting

Business Continuity Planning

Oferujemy pomoc w przygotowaniu Planu Zachowania Ciągłości Działalności, tzw. Business Continuity Planning w razie naruszenia bezpieczeństwa informacji.

Tylko w samym 2014 roku liczba wykrytych cyber ataków w Polsce wzrosła o 46%
Największe koszty związane z cyber atakami poniosły firmy z sektora:

  • Finansowego (16,53 mln $)
  • Energetycznego (14,8 mln $)
  • Technologicznego (11,04 mln $)
  • Usługowego (8,05 mln $)
  • Ochrony zdrowia (7,35 mln $)
  • Handlowego (7,12 mln $)

Jako eksperci od zarządzania ryzykiem, wdrażamy procedury kontroli dostępu i wykorzystania systemu informatycznego w oparciu o normy ISO 20000:2011 oraz ISO 27001:2005.
Praca naszych audytorów zaczyna się zawsze od wywiadu podczas którego identyfikowane są zasoby podlegające ochronie oraz stan ich aktualnej ochrony.

Wdrożenie Planu Zachowania Ciągłości Działalności, tzw. Business Continuity Planning w przypadku naruszenia bezpieczeństwa informacji pozwala na transfer ryzyka do ubezpieczyciela w zakresie utraconych zysków i kosztów odtworzenia danych w ramach ubezpieczenia cyber.

Skontaktuj się z nami

Co zyskasz dzięki współpracy z nami?

zwiększasz bezpieczeństwo firmy

dobra ochrona ubezpieczeniowa, to nie tylko klauzule brokerskie, ale przede wszystkim profesjonalne badanie potrzeb ubezpieczeniowych oraz techniczna ocena ryzyka ubezpieczeniowego

oszczędzasz swój czas

organizujemy za Ciebie konkurs ofert ubezpieczenia, z możliwością zapytania wszystkich zakładów ubezpieczeń na rynku oraz prowadzimy negocjacje 

outsourcingujesz administrację polis

pomagamy w bieżącej administracji ubezpieczeń (doubezpieczenia, aneksy, cesje czy wypowiedzenia) oraz otrzymujesz stały dostęp do naszego serwisu on-line

ułatwiasz sobie podejmowanie decyzji

opracowujemy analizę istotnych warunków i kosztów ubezpieczenia wraz z poradą i rekomendacją brokera, na podstawie których wybór najlepszej oferty jest dużo łatwiejszy

optymalizujesz zakres i koszty ubezpieczenia

nie jesteśmy związani umową z żadnym zakładem ubezpieczeń, ale możemy otrzymać ofertę od wszystkich zakładów ubezpieczeń na rynku. Gwarantuje to uzyskanie optymalnej oferty ubezpieczenia

otrzymujesz wsparcie przy likwidacji szkód

dzięki nam nie zostajesz zdany tylko na siebie. Zapewniamy wsparcie w procesie likwidacji szkody od momentu zgłoszenia szkody, aż po uzyskanie odszkodowania, w tym pomoc przy procedurach odwoławczych

O firmie

Kontakt

Wpisz imię i nazwisko

Wpisz prawidłowy numer telefonu

Wpisz prawidłowy adres e-mail

Wpisz wiadomość

Twoja zgoda jest niezbędna

Nieprawidłowe dane

5

Allbroker Sp z.o.o.
ul. Reymonta 15 / 4b
60-791 Poznań

We are at your disposal

From Monday to Friday

From 8.00 A.M. to 4.00 P.M.

Company data

NIP 7811756706

REGON 634637979

KRS 0000223218

 

Sąd Rejonowy w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Initial capital: 50.000 PLN

 

Permission for insurance broker activity KNUiFE (Polish Financial Supervision Authority) No. 1362/2005 from 2005.01.17

Page 1 of 2

How can we help you?

Please fill in all mandatory fields tagged (*)

I'm looking for an experienced and effective insurance broker
Nieprawidłowe dane

I'm in need to a diligent/proffesional insurance audit.
Nieprawidłowe dane

I'm looking for a good insurance for my company
Nieprawidłowe dane

I’m looking for a good insurance for me
Nieprawidłowe dane

An indemnity was not pay out or was lowered by an insurer
Nieprawidłowe dane

Other reasons
Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

 
Name and surname*(*)
Wpisz swoję imię i nazwisko

Phone number*(*)
Podaj prawidłowy numer telefonu

Company name
Nieprawidłowe dane

E-mail*(*)
Podaj prawidłowy adres

Notes
Nieprawidłowe dane

I hereby agree for processing my personal data by Allbroker Sp. z o.o. for the purpose of insurance broker ativities.(*)
Twoja zgoda jest niezbędna

Nieprawidłowe dane